Terapy Terapy ZitzakBruin ZitzakBruin Elly Elly Elly ZitzakBruin Terapy Terapy Terapy Elly ZitzakBruin Elly K1JcTlF3

Arbeid krijgt altijd vorm in relatie met anderen

Wij beschouwen arbeid als een fundamentele basiswaarde in het leven van mensen. Onder arbeid verstaan wij een actieve inspanning, die mensen opzoeken omwille van een bepaald doel, zoals het aangaan van relaties of het voorzien in eigen behoefte (inkomen, arbeidsvreugde etc.). Arbeid is daarbij geen individuele activiteit, maar krijgt altijd vorm in relatie met anderen.

Arbeid is daarom te begrijpen als een moment in de zelfwording van de mens. “De mens verdwijnt niet in het product van zijn arbeid, maar realiseert zich in zijn arbeid als bewust wezen.”- Hanna Arendt.FatboyPoef FatboyPoef FatboyPoef Purple Dark Purple Dark Purple Dark Purple FatboyPoef Dark FatboyPoef GUjMVLqSpz

Daarom bevragen wij mensen op hun ervaren kwaliteit van arbeid om zo gezamenlijk betekenis te geven aan gedrag.

DIENSTEN

  • Optimaliseren kwaliteit van arbeid
  • Verzuimmanagement
  • Terugdringing ziekteverzuim
  • Duurzame inzetbaarheid
  • Medewerkerstevredenheids-onderzoek (MTO)
  • Prefentief medisch onderzoek (PMO)
  • Terugdringing ervaren werkdruk
  • Werkplek onderzoek m.b.t. welzijn
Tigris 80x60x2 Wiesbaden Lijst Aluminium 1 Spiegel 0wknOP