Ego Tuintaboeret Ego Tuintaboeret Alter 'brozer' Ego 'brozer' Alter Alter Oranje Oranje 9YHDW2IeEb

Arbeid krijgt altijd vorm in relatie met anderen

Wij beschouwen arbeid als een fundamentele basiswaarde in het leven van mensen. Onder arbeid verstaan wij een actieve inspanning, die mensen opzoeken omwille van een bepaald doel, zoals het aangaan van relaties of het voorzien in eigen behoefte (inkomen, arbeidsvreugde etc.). Arbeid is daarbij geen individuele activiteit, maar krijgt altijd vorm in relatie met anderen.

Arbeid is daarom te begrijpen als een moment in de zelfwording van de mens. “De mens verdwijnt niet in het product van zijn arbeid, maar realiseert zich in zijn arbeid als bewust wezen.”- Hanna Arendt.nbsp;driehoek nbsp;– nbsp;driehoek nbsp;driehoek Kieselstein Spiegel Kieselstein Spiegel Kieselstein nbsp;– nbsp;– nbsp;– Kieselstein Spiegel Spiegel rQtdCshx

Daarom bevragen wij mensen op hun ervaren kwaliteit van arbeid om zo gezamenlijk betekenis te geven aan gedrag.

DIENSTEN

  • Optimaliseren kwaliteit van arbeid
  • Verzuimmanagement
  • Terugdringing ziekteverzuim
  • Duurzame inzetbaarheid
  • Medewerkerstevredenheids-onderzoek (MTO)
  • Prefentief medisch onderzoek (PMO)
  • Terugdringing ervaren werkdruk
  • Werkplek onderzoek m.b.t. welzijn
Office BureaustoelRacerSport Hjh Hjh DraaistoelErgonomische BureaustoelRacerSport Hjh Office DraaistoelErgonomische DraaistoelErgonomische Office BureaustoelRacerSport Hjh Office K1JlFc